Gia tu lanh lg inverter manual

T lnh LG GNL315PS Cng ngh Inverter tit kim in nng ti u Vi kh nng kim sot hot ng ca my nn, cng ngh Linear Inverter c th gip ngi tiu dng tit kim n 50 in nng tiu th so vi cc sn phm thng thng. T lnh LG Inverter InstaView DoorinDoor 601 lt GRX247JS n t thng hiu LG c thit k ca t door in door sang trng s mang n v p ng cp cho khng gian ca gia nh bn. Cng ngh bin tn Inverter trn chic t lnh LG 187 lt ny l cng ngh hin i gip t lnh tit kim n 50 in nng tiu th, gii quyt ha n tin in cui thng cho gia nh bn.

T lnh LG Inverter gip bn tit kim in nng ti 36 vi cng sut thp nht ch 80W. Khng nhng bo v sc khe, t lnh LG Inverter cn gip bo v ti tin cho gia T lnh gia nh LG mu m a dng ph hp vi cc nhu cu s dng khc nhau v c trang b nhiu tnh nng thng minh. Khm ph ngay! Khm ph LG Inverter T Lnh LG GRD400BL 450L Inverter c thit k sang trng v tinh t, chic t lnh ny s lm cho khng gian ca nh bn thm phn hin i.

T lnh cha dung tch 450 lt, v vy n rt ph hp vi gia nh c t 7 thnh vin tr ln. Mua T Lnh LG inverter Tit Kim in Gi R Vi Kiu Dng Tinh T, T Lnh LG Khng ng Tuyt tr gp 0 qua cng ty ti chnh v th tn dng ngn hng. cam kt hng chnh hng 100 gim gi sc giao hng tn ni h thng bo hnh rng khp cPhone: (933) 709-4271 x 8787

Email: [email protected]